Välkommen till VVS Montering I Uddevalla AB 0522-66 50 20

Vi är en firma som riktar sig mot alla målgrupper som är i behov av VVS.
Vi utgår från Kuröd i Uddevalla och jobbar i hela Västra Götaland.

Trygghet med oss

Med en bred kunskap och lång erfarenhet inom branschen
kan ni vara trygga med våra tjänster.

Hur mår ditt avlopp? 0522-66 50 20

Gör en underhållsspolning

Vart lígger dina avlopp? 0522-66 50 20

Här får du snabbt och enkelt reda på vart dina avlopp finns eller vart dina problem finns.
Vi är en firma som riktar sig mot alla målgrupper som är i behov av VVS. Vi utgår från Kuröd i Uddevalla och jobbar i hela Västra Götaland.
Med en bred kunskap och lång erfarenhet inom branschen kan ni vara trygga med oss och våra tjänster.
Vårt mål är att alltid komma på avtalad tid och med kostnadseffektiva lösningar. Vi ser fram emot att ha er som kund!

Hur mår ditt avlopp i fastigheten eller vart finns det?

Med en underhållspolning och en kamera inspektion av ditt avlopp ser du hur dina avloppsrör mår. En underhållsspolning på ditt avloppssystem förlänger livslängden.

Vi kan även hitta avloppet med vårat söksystem som sitter inbyggt i kameran. Detta är en mycket ekonomisk lösning när man tillexempel har ett rörbrott eller vid ombyggnationer, för att lätt hitta vart man skall åtgärda problemet.

Filmning och inspektion av rör

Vi filmar det som döljer sig i dina rörstammar. Med en kamera anpassad efter rörets dimensionen går vi in och lokaliserar problemet. Vanliga problem som kan påträffas i ledningarna är avlagringar, sprickor, förskjutningar av skarvar,  läckage, rotangrepp, dåligt fall, rörbrott och främmande föremål.

Bilderna på sida är från ett jobb i Bohus-Malmön.  Återkommande stopp i avloppet, orsaken va rötter  som växt in i avloppet som vi fräste bort.

Filmer och bilder kan man få på DVD eller USB-minne om man önskar¨.

Avloppsrensning

Vi har många års erfarenhet och sätter alltid kvalitet och kompetens i första rummet så tveka inte att kontakta oss när du har problem med ditt avlopp. Hud, tvål, smuts och liknande material bygger successivt upp avlagringar i rör, stammar och ledningar. Avrinningen försämras och när ett skikt väl byggts upp påskyndas ansamlingen av mer fasta partiklar, exempelvis papper och hårstrån.

Fastighetsservice

Vi har stora som små fastigheter och fastighetsbolag som vi jobbar emot.

Typiska problem som vi kan stöta på är

– Mindre stamrenoveringar.
– Underhållsspolningar av avloppssystem ( t.ex. restauranger, kök där det samlas mycket fett )
– Wc-stolsbyten.
– Köks och badrumskranar.
– Akuta vattenläckor eller avlopp stopp.
– Filmningar och besiktningar av avloppssystem.

 

Ring oss på Tel. 0522 – 66 50 20

Hur mår ditt avlopp i köket?

Så här kan det se ut när ett avlopp har varit spolat med kallvatten av en spolbil. (den högra bilden)

Vi spolar alltid med hetvatten när vi spolar köksavlopp, där av det fina resultatet av våra spolningar. (den vänstra bilden)

 

Har du otjänligt vatten

”Var femte borrad brunn har otjänligt vatten. Socialstyrelsen rekommenderar att du testar ditt vatten var tredje år. *Undersökningen gjord av SGU, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Rent och fräscht vatten är en självklarhet för de flesta av oss. Har du enskilt vatten via egen brunn eller vattentäkt så är det viktigt att göra en analys av ditt vatten. Vi på VVS Montering i Uddevalla har utbildning inom vattenrening och tar prover på brunnar där vi använder oss av AL Control Labratories för alla provtagningar.

 

vattenanalys

Kontaktinformation

Telefon: 0522-66 50 20
Mail: info@vvsmontering.se

Kontakta oss

1 + 15 =

VVS Montering i Uddevalla AB samarbetar med...

nibeifogrundfosfmmattssonctccorrect